Tác dụng của dịch chiết dây Cóc (Tinospora crispa Miers.) và dây Thần thông (Tinospora cordifolia Miers.) lên vi khuẩn Edwardsiella ictaluri và Aeromonas hydrophila

Tác giả:

Nguyễn Thị Ngọc Thùy

Ngày đăng: 15-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Tác dụng của dịch chiết dây Cóc (Tinospora crispa Miers.) và dây Thần thông (Tinospora cordifolia Miers.) lên vi khuẩn Edwardsiella ictaluri và Aeromonas hydrophila
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 7.2MB | 1368 | 26 | nhloc

Dịch chiết dây Cóc được chiết xuất đun với cồn 900 có tác dụng kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri với đường kính vòng kháng khuẩn cao nhất ở tỷ lệ 1:3 là  11 mm, đối với vi khuẩn Aeromonas hydrophila cũng ở tỷ lệ 1:3 là 7,3 mm.

Dịch chiết dây Thần thông ngâm với cồn 700 và đun với cồn 900 đều có tác dụng kháng 2 loại vi khuẩn, tỷ lệ 1:3 dịch chiết đun với cồn 900 cho khả năng kháng cao hơn (Edwardsiella ictaluri là 16 mm, Aeromonas hydrophila là 14 mm).

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm