Ảnh hưởng của thức ăn và khẩu phần ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn bột lên giống

Tác giả:

Lê Thị Gấm

Ngày đăng: 21-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của thức ăn và khẩu phần ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn bột lên giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.5MB | 1839 | 63 | nhloc

Tóm lại: khi ương cá trê vàng giai đoạn từ bột lên giống với hàm lượng đạm khác nhau thì thức ăn 40N sẽ thích hợp cho cá (khi cho ăn theo nhu cầu). Ở thí nghiêm ương cá trê vàng  với khẩu phần ăn khác nhau thì khẩu phần 20% khối lượng thân sẽ cho kết quả tốt (đối với thức ăn 40N).

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm