Nghiên cứu đặc điểm sinh học cá Cóc (Cyclocheilichthys enoplos)

Tác giả:

Mã Thể Vân

Ngày đăng: 21-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Nghiên cứu đặc điểm sinh học cá Cóc (Cyclocheilichthys enoplos)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.9MB | 1337 | 26 | nhloc

Đề tài đã phân tích đặc điểm sinh học của 135 mẫu cá Cóc (chiều dài từ 11,2 – 40,0cm) với các phương pháp nghiên cứu sinh học cá thông thường và đã xác định được cá Cóc là loài cá ăn tạp thiên về động vật (RLG: 1,37 – 1,57), phương trình tương quan giữa chiều dài và khối lượng W = 0,048L2,5055 với R2 = 0,9167 và hệ số điều kiện (CF) của cá Cóc trong khoảng tháng 3, 4 và 5 là 0,0048. Đa số cá Cóc thu được chưa thành thục sinh dục, tỷ lệ cá thành thục sinh dục (tuyến sinh dục ở giai đoạn III) thấp và dao động từ 11,5% ở tháng 3 và 26% ở tháng 5. Chưa bắt gặp cá thành thục sinh dục ở giai đoạn IV.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm