Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá Kèo (Pseudapocryptes elongatus) ở Cái Nước-Phú Tân, Cà Mau

Tác giả:

Nguyễn Minh Đặng

Ngày đăng: 21-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá Kèo (Pseudapocryptes elongatus) ở Cái Nước-Phú Tân, Cà Mau
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.5MB | 1940 | 46 | nhloc

Kết quả cho thấy Cá Kèo loài là loài cá ăn tạp thiên về động vật, với chỉ số RLG = 1,53. Chiều dài và khối lượng của cá Kèo có mối tương quan chặt chẽ thể hiện qua phương trình tương quan chiều dài - khối lượng W = 0,220L1,6973 với hệ số tương quan R2 = 0,8478; Cá Kèo bắt đầu thành thục sinh dục vào khoảng thời gian là tháng 6 và độ béo cao nhất ở tháng 6 (Fulton = 0,72%, Clark = 0,62%).

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm