Xử lý trùng mặt trời trên cá tra bằng phương pháp ngâm dịch chiết Bach hoa xà với định kỳ xử lí khác nhau

Tác giả:

Phạm Phương Thảo

Ngày đăng: 22-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Xử lý trùng mặt trời trên cá tra bằng phương pháp ngâm dịch chiết Bach hoa xà với định kỳ xử lí khác nhau
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.6MB | 893 | 15 | nhloc

Kết quả thí nghiệm xác định được CĐN và TLN trùng mặt trời trên nhớt luôn cao hơn trên mang và tác dụng của BHX làm giảm sự phát triển trùng mặt trời nhanh hơn tác dụng trên mang. Dịch chiết BHX được chiết xuất bằng cồn, liều lượng 100g/m3, xử lí với định kỳ 3 ngày/lần có tác dụng làm giảm CĐN trùng mặt trời nhanh hơn các nghiệm thức khác. BHX có tác dụng tốt làm giảm CĐN trùng mặt trời nhất sau 6h xử lí và mất tác dụng sau 9h xử lí. Trong thí nghiệm tỉ lệ sống của cá đạt khá cao từ 82% - 88% ở các nghiệm thức xử lý BHX và khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với ĐC. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm