Nghiên cứu sử dụng ấu trùng Hàu (Crassostrea gigas Thunberg, 1973) làm thức ăn trong sản xuất giống tôm sú

Tác giả:

Võ Văn Toàn

Ngày đăng: 22-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Nghiên cứu sử dụng ấu trùng Hàu (Crassostrea gigas Thunberg, 1973) làm thức ăn trong sản xuất giống tôm sú
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.7MB | 1145 | 13 | nhloc

Tốc độ tăng trưởng và chiều dài của tôm ở các nghiệm thức có sự khác biệt, dao động trong khoảng 5,7 - 7,5 cm. Trong đó lớn nhất ở nghiệm thức NT4 có chiều dài đạt 7,5 ± 0,53 cm và thấp nhất ở nghiệm thức NT5 đạt 5,7 ± 0,48 cm.

Kết quả thí nghiệm cho thấy tôm ở các nghiệm thức cho ăn Artemia kết hợp với ấu trùng hàu đạt tỷ lệ sống cao hơn so với tôm ở nghiệm thức cho ăn Artemia (100%) và nghiệm thức cho ăn ấu trùng hàu (100%). Trong đó tỷ lệ sống đạt cao nhất ở nghiệm thức cho ăn Artemia (30%) và ấu trùng hàu (70%) với tỷ lệ sống là 96,3 ± 0,6% và các nghiệm thức còn lại dao động từ 67,5 ± 2,1% đến 95,0 ± 1,1%

Như vây, sử dụng Artemia kết hợp với ấu trùng hàu làm thức ăn cho tôm cho tỷ lệ sống cao, góp phần ổn định môi trường ương.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm