Ảnh hưởng của β–glucan lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Trê vàng giai đoạn từ 15 ngày tuổi đến 75 ngày tuổi

Tác giả:

Lê Minh Của

Ngày đăng: 22-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của β–glucan lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Trê vàng giai đoạn từ 15 ngày tuổi đến 75 ngày tuổi
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.4MB | 1940 | 42 | nhloc

Kết quả so sánh ảnh hưởng của bổ sung β–glucan với liều lượng khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Trê vàng giai đoạn từ 45 ngày tuổi đến 75 ngày tuổi cho thấy tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng tuyệt đối theo khối lượng của cá thấp nhất ở NT ĐC với 67,7% và 72,9 mg/ngày và kết quả cao nhất ở NT2 (bổ sung 6 g/kg thức ăn) với tỷ lệ sống  là 93% và tốc độ tăng trưởng tuyệt đối theo khối lượng của cá là111 mg/ngày, đồng thời, cá ở NT2 cũng ít bị phân hóa sinh trưởng hơn so với cá ở ba nghiệm thức còn lại.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm