Thử nghiệm nuôi Hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) trong các ao tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Tác giả:

Lê Minh Trí

Ngày đăng: 22-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Thử nghiệm nuôi Hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) trong các ao tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 7.6MB | 1234 | 34 | nhloc

Kết quả cho thấy: Hàu TBD có khả năng sống và tăng trưởng tại các ao (Ao lắng, Quảng canh, Thâm canh) nhưng hàu TBD được nuôi trong ao Thâm canh có tỷ lệ sống cao (78,7%) và tăng trưởng kích thước cao nhất (51,7 con/tháng chiều dài vỏ; 67,2 con/tháng chiều cao vỏ) so với ao nuôi Quảng canh và Ao lắng. Phân tích ANOVA một nhân tố và kiểm định Duncan cho thấy, sự sai khác về tỷ lệ sống và tăng trưởng về kích thước của hàu TBD vào tháng cuối ở ao Thâm canh là có ý nghĩa về mặt thống kê (p<0,05) với ao Quảng canh và Ao lắng . Điều kiện môi trường ở ao Thâm canh thích hợp cho hàu sinh trưởng hơn các ao khác, nhiệt độ nằm trong khoảng tối ưu cho hàu phát triển (27,5-28,90C), độ mặn ổn định ít biến động (32,3-36,0‰). Bên cạnh nhiệt độ, độ mặn thì nguồn thức ăn (TVPD và mùn bã hữu cơ) cũng là yếu tố quan trọng đối với sự sinh trưởng của hàu TBD. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm