Sử dụng dịch chiết Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica) phòng bệnh ngoại kí sinh trên cá tra giống

Tác giả:

Ngô Phước Thịnh

Ngày đăng: 22-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Sử dụng dịch chiết Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica) phòng bệnh ngoại kí sinh trên cá tra giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.9MB | 1025 | 33 | nhloc

Sau khoảng 28 ngày thí nghiệm, cường độ nhiễm Trùng mặt trời (Trichodina), Bào tử trùng (Myxobolus), Trùng mỏ neo (Lernaea) gần như bằng không cho đến khi kết thúc thí nghiệm ở các nghiệm thức Đ10, Đ15 và C20.

Sự tăng trưởng về khối lượng của cá ở nghiệm thức C15 cao nhất (6,08±1,04 g) và có khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng (3,93±1,89 g) nhưng khác biệt không ý nghĩa (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại.

Dịch chiết Bạch hoa xà được chiết xuất bằng phương pháp gia nhiệt trong nước cất với liều lượng bổ sung 10-15 g/kg thức ăn có tác dụng tốt trong việc hạn chế, ngăn chặn sự phát triển của kí sinh trên cá.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm