Thử nghiệm nuôi tôm sú theo quy trình biofloc với mật độ và thời gian thủy phân bột gạo khác nhau

Tác giả:

Lê Bảo Trân

Ngày đăng: 21-05-2017
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Thử nghiệm nuôi tôm sú theo quy trình biofloc với mật độ và thời gian thủy phân bột gạo khác nhau
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 2MB | 2103 | 121 | nhloc

Đề tài “Thử nghim nuôi tôm sú theo quy trình biofloc vi mật độ và thgian thy phân bt gạo khác nhau” được thực hiện tại trại thực nghiệm Khoa Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Tây Đô từ 10/2013 đến 12/2013. Thí nghiệm được thực hiện trong 16 bể composite 500L với mật độ là 60 con/m3
90 con/m3 thời gian thủy phân bột gạo là 72 giờ và 96 giờ. Mỗi bể được cấp 250L nước có độ mặn 20‰, được sục khí liên tục và được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên. Tôm thí nghiệm là tôm sú có trọng lượng trung bình là 0,5±0,01g và chiều dài là 4,3±0,3cm.

Trong suốt quá trình thí nghiệm, nhiệt độ và pH đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của tôm và dao động lần lượt là 25,1–29,7oC và 6,5–8,6. Hàm lượng TAN ở các nghiệm thức nuôi với mật độ 90 con/m3 cao hơn các nghiệm thức còn lại và cao nhất là 6,5±10,2 mg/L. Ở các nghiệm thức đối chứng, hàm
lượng TAN có giá trị thấp và thấp nhất là 1,43±1,85 mg/L. Hàm lượng NO2- cao nhất là ở nghiệm thức (ĐC90) với 6,9±10,2 và thấp nhất là ở nghiệm thức (90-72) với 3,13±3,87 mg/L.

Các yếu tố môi trường khác như TSS, VSS, lượng biofloc ở các nghiệm thức được bổ sung bột gạo cao hơn ở các nghiệm thức đối chứng. Ở nghiệm thức (90-96) có hàm lượng TSS, hàm lượng VSS cao nhất và lần lượt là 156±127 mg/L và 92,4±76,25 mg/L. Mật độ vi khuẩn tổng cao nhất là 12,9x103±11,1x103 CFU/mL ở nghiệm thức (60-72) và mật độ vi khuẩn Vibrio thấp nhất là 2,2x103±2,02x10CFU/mL

Kết thúc thí nghiệm, ở các nghiệm thức được bổ sung bột gạo tôm có tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng cao hơn so với các nghiệm thức đối chứng. Tỷ lệ sống của tôm đạt từ 41,3–85,5%, cao nhất là ở nghiệm thức (90-72) đạt 85,5%; trọng lượng đạt từ 2,1–4,6 g và chiều dài từ 6,7–8,7cm, tôm cho năng suất từ 75–363
g/m3, thấp nhất là 75 g/m3 và cao nhất là ở nghiệm thức (90-72).

 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm