Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản (VietGAP)

Tác giả:

TTKNAQG

Ngày đăng: 30-11-2017
Đóng góp bởi: TTKNQG
Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản (VietGAP)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.2MB | 1547 | 78 | LELINH

Đây là quy chuẩn nuôi trồng thủy sản theo VietGAP của Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm