Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng không sử dụng kháng sinh

Tác giả:

TÀI LIỆU TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG NĂM 2018

Ngày đăng: 07-05-2018
Đóng góp bởi: TTKNNA
Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng không sử dụng kháng sinh
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
doc 0.092MB | 1037 | 170 | LELINH

Quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng không sử dụng kháng sinh và hạn chế sử dụng hóa chất của tài liệu tập huấn khuyến nông 2018.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm