Quy trình kỹ thuật nuôi tôm càng xanh

Tác giả:

SNNPT Nông thôn Trà Vinh

Ngày đăng: 18-05-2018
Đóng góp bởi: NIMDA
Quy trình kỹ thuật nuôi tôm càng xanh
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.79MB | 1820 | 102 | LELINH

Quy trình kỹ thuật nuôi tôm càng xanh bao gồm:

1. Kỹ thuật ương tôm càng xanh

2. Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh: cải tạo ao, xử lý nước ao nuôi, chọn và thả giống, quản lý môi trường nước nuôi tôm..

3. Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa: Thiết kế ruộng nuôi..

4. Một số lưu ý trong nuôi tôm càng xanh: giăng lưới, san thưa, bẻ càng.


"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm