Nghiên cứu đặc điểm bệnh học của Streptococcus iniae gây bệnh xuất huyết trên cá chẽm(Lates calcarifer)

Tác giả:

Trương Thị Hoa

Ngày đăng: 20-06-2018
Đóng góp bởi: Tạp chí khoa học ĐH Cần Thơ
Nghiên cứu đặc điểm bệnh học của Streptococcus iniae gây bệnh xuất huyết trên cá chẽm(Lates calcarifer)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.512MB | 951 | 48 | LELINH

Báo cáo này nghiên cứu đặc điểm bệnh học của bệnh xuất huyết do S. iniae trên cá chẽm nhằm xác định các đặc điểm sinh hóa của vi khuẩn S. iniae và đặc điểm của bệnh xuất huyết do S. iniae gây ra trên cá chẽm nuôi ở Thừa Thiên Huế.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm