Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với quy trình thực hành tốt

Tác giả:

TCTS

Ngày đăng: 06-07-2018
Đóng góp bởi: TCTS
Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với quy trình thực hành tốt
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1MB | 1006 | 11 | LELINH

Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất sơ chế phù hợp với quy chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm