Kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi cá rô phi và tôm càng xanh tại An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long

Tác giả:

Tổng cục thủy sản

Ngày đăng: 13-07-2018
Đóng góp bởi: TCTS
Kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi cá rô phi và tôm càng xanh tại An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 7MB | 1286 | 25 | LELINH

Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi cá rô phi, diêu hồng và tôm càng xanh tại An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long tháng 6.2018.

Tải trực tiếp Tại đây

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm