Sổ tay chuyển đổi chứng nhận VietGAP - ASC: Tôm

Tác giả:

ASC

Ngày đăng: 02-10-2018
Đóng góp bởi: ASC.com
Sổ tay chuyển đổi chứng nhận VietGAP - ASC: Tôm
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.95MB | 1654 | 40 | LELINH

Sổ tay chuyển đổi VietGAP _ ASC cho nuôi tôm có nội dung gồm:

Làm thế nào để trang trại nuôi tôm được chứng nhận ASC.

Hướng dẫn áp dụng chứng nhận ASC trong nuôi tôm.

Các nguyên tắc.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm