Sản xuất thức ăn viên thủy sản

Tác giả:

PGSTS. Lê Thanh Hùng

Ngày đăng: 09-10-2018
Đóng góp bởi: VASEP
Sản xuất thức ăn viên thủy sản
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0MB | 1521 | 216 | LELINH

Tài liệu đào tạo của PGSTS. Lê Thanh Hùng được đăng trên VASEP có những nội dung chính sau:

Thức ăn viên chìm và nổi

Cấu tạo máy sản xuất thức ăn viên thủy sản

Các yếu tố ảnh hưởng đến ép viên và chất lượng viên thức ăn.


"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm