Kỹ thuật nuôi cá sặc rằn 2013

Tác giả:

Sở NNPT Nông Thôn

Ngày đăng: 06-12-2018
Đóng góp bởi: Trung tâm thủy sản
Kỹ thuật nuôi cá sặc rằn 2013
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
docx 0MB | 838 | 30 | LELINH

1. Đặc điểm sinh học của cá sặc rằn

2. Kỹ thuật nuôi: Nuôi riêng, mật độ cá sặc rằn nuôi ghép...

3. Một số bệnh cá sặc rằn và cách phòng trị

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm