Sự khác biệt về đặc điểm hình thái của các loại cá trê ở Phú Quốc

Tác giả:

Trần Thị Minh Lý, Nguyễn Tiến Vinh

Ngày đăng: 11-12-2018
Đóng góp bởi: Tạp chí khoa học Trường ĐH Cần Thơ
Sự khác biệt về đặc điểm hình thái của các loại cá trê ở Phú Quốc
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0MB | 845 | 5 | LELINH

Trong nghiên cứu này, đặc điểm hình thái của một nhóm cá trê “lạ” thu ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được so sánh với các loài cá trê thuộc giống Clarias đã được định danh gồm cá trê trắng (Clarias cf. batrachus), cá trê vàng (C. macrocephalus), cá trê Phú Quốc (C. gracilentus) nhằm bổ sung thông tin thành phần loài trong giống Clarias. 

DOI:10.22144/ctu.jsi.2018.036 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm