Mô hình thích hợp cho ương ấu trùng tôm sú

Tác giả:

Trần Ngọc Hải & Lê Quốc Việt 2018

Ngày đăng: 18-12-2018
Đóng góp bởi: Tạp chí khoa học Trường ĐH Cần Thơ
Mô hình thích hợp cho ương ấu trùng tôm sú
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0MB | 1068 | 46 | LELINH

Nhằm hướng đến sự phát triển bền vững và đánh giá năng suất để tìm ra mô hình sản xuất giống đạt hiệu quả cao và chất lượng tôm giống được cải thiện, nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm xác định mô hình ương ấu trùng tôm sú thích hợp cho tăng trưởng, tỷ lệ sống và nâng cao chất lượng tôm giống.

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên và mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. 

Các nghiệm thức thí nghiệm bao gồm: 

(1) Ương ấu trùng theo mô hình tuần hoàn (MHTH) 

(2) Ương ấu trùng theo mô hình thay nước (MHTN) 

(3) Ương ấu trùng theo mô hình sử dụng chế phẩm yucca (CPY) 

(4) Ương ấu trùng theo mô hình ứng dụng công nghệ biofloc (CNB).

Trích dẫn: Trần Ngọc Hải và Lê Quốc Việt, 2018. Thực nghiệm ương ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon) với các mô hình khác nhau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7B): 118-125. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm