Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ứng dụng công nghệ biofloc

Tác giả:

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Ngày đăng: 21-03-2019
Đóng góp bởi: Viện nghiên cứu NNTS I
Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ứng dụng công nghệ biofloc
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pfd 2MB | 1937 | 276 | LELINH

Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ứng dụng công nghệ biofloc bao gồm:

Thiết kế hệ thống ao nuôi

Các bước vận hành quản lý ao nuôi

Dọn tẩy và khử trùng ao nuôi

Cấp nước và tạo biofloc

Quạt nước và cấp khí

Chọn giống, vận chuyển giống...

Cho ăn và chăm sóc.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm