Kỹ thuật nuôi Trùn Quế

Tác giả:

Đặng Bửu Long

Ngày đăng: 27-03-2019
Đóng góp bởi: Le Linh
Kỹ thuật nuôi Trùn Quế
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 7MB | 418 | 48 | LELINH

Kỹ thuật nuôi Trùn Quế

Chương 1: 1 Nghề mới

Lợi thế của việc nuôi trùn

 Đặc điểm của trùn Quế

Chương 2: Đặc điểm sống của trùn Quế

Nguồn thức ăn, cách xử lý thức ăn, phương pháp cho ăn, lượng thức ăn, dự trữ thức ăn

Nước uống, Chất nền

Chương 3: Kỹ thuật nuôi trùn

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm