Sổ tay Hướng dẫn áp dụng VietGAP nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú

Tác giả:

Sở KHCN Tỉnh Trà Vinh

Ngày đăng: 13-05-2019
Đóng góp bởi: Trung tâm thông tin và thống kê KHCN
Sổ tay Hướng dẫn áp dụng VietGAP nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.52MB | 2066 | 202 | LELINH

“Sổ tay hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng và tôm sú” nhằm giới thiệu cho người nông dân hiểu rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện tiêu chuẩn trong thực hành sản xuất nông nghiệp tốt của Việt Nam (gọi tắt là VietGAP) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và các chính sách hỗ trợ trong quá trình xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn VietGAP. Nội dung sổ tay được chia thành 04 chương:

- Chương 1: Giới thiệu chung.

- Chương 2: Các quy định của pháp luật và chính sách hỗ trợ về sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú.

- Chương 3: Nội dung quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng và tôm sú.

- Chương 4: Các biểu mẫu ghi chép trong sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng và tôm sú.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm