Nhập môn HACCP cho các nhà chế biến thủy sản

Tác giả:

VASEP

Ngày đăng: 14-06-2019
Đóng góp bởi: Nhà xuất bản Nông Nghiệp
Nhập môn HACCP cho các nhà chế biến thủy sản
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.6MB | 1493 | 133 | LELINH

Dự án cải thiện chất lượng và xuất khẩu thủy sản phối hợp với Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Tài liệu này góp phần phổ biến rộng rãi kiến thức HACCP cho cán bộ quản lý chất lượng thủy sản cung cấp cho sinh viên. 

với những nội dung cơ bản sau:

HACCP là gì?

Tại sao HACCP được thiết lập?

HACCP được sử dụng ở đâu?

Khi nào HACCP là cần thiết?

Làm thế nào để thiết lập một hệ thống HACCP?

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm