Quy trình kỹ thuật nuôi cá rô phi áp dụng VietGAP

Tác giả:

TTKN Nghệ An

Ngày đăng: 01-08-2019
Đóng góp bởi: Trung tâm Khuyến nông
Quy trình kỹ thuật nuôi cá rô phi áp dụng VietGAP
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
doc 0.8MB | 1639 | 88 | LELINH

Quy trình kỹ thuật nuôi cá rô phi áp dụng VietGAP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 648/QĐ- SNNPTNT ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Quy trình gồm:
1. Chuẩn bị ao nuôi
2. Gây màu nước
3. Thả giống
4. Quản lý và chăm sóc ao nuôi
5. Phòng và trị một số bệnh

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm