Tỉ lệ sống và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng nuôi trong môi trường nước ngọt và nước lợ

Tác giả:

Lê Việt Dũng

Ngày đăng: 20-09-2019
Đóng góp bởi: Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tỉ lệ sống và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng nuôi trong môi trường nước ngọt và nước lợ
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.5MB | 1125 | 118 | LELINH

Nghiên cứu được thực hiện để so sánh khả năng sinh trưởng và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (L. vannamei) nuôi trong nước ngọt (độ mặn 0 ppt) và trong nước lợ mặn (độ mặn 30 ppt). Tôm PL34 được nuôi với mật độ 1 con/L(200 con/m2) trong 21 ngày. Tôm của mỗi nghiệm thức được nuôi trong 3 bể 40 L. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt thống kê về tỉ lệ sống và sinh trưởng của tôm tôm thẻ chân trắng giữa 2 nghiệm thức trong suốt quá trình nuôi. Tỉ lệ sống của tôm nuôi trong nước có độ mặn 0 ppt và 30 ppt tương ứng là 62,5 ± 10,9% và 69,17 ± 7,64%. Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối đạt 113,33 ± 15,28% với tôm ở 0 ppt và 106,67 ± 11,55% với tôm ở 30 ppt. Tốc độ sinh trưởng tương đối của tôm ở 0 ppt là 3,78 ± 0,36% và ở 30 ppt là 3,63 ± 0,28%. Kết luận tôm thẻ chân trắng có thể nuôi trong nước có độ mặn 0 ppt.

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2018, 16(9): 799-804 www.vnua.edu.vn

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm