Bài giảng: Kỹ thuật di truyền trong NTTS

Tác giả:

ĐHNLâm TP.Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 06-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Bài giảng: Kỹ thuật di truyền trong NTTS
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
ppt 3MB | 5129 | 464 | hieuqt

I- NGUYÊN TẮC KỸ THUẬT CHUYỂN GEN
II- BỘ CÔNG CỤ
III- CÁC BƯỚC CỦA KỸ THUẬT CHUYÊN GEN
IV- ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHUYỂN GEN

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm