Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals 2009

Tác giả:

OIE

Ngày đăng: 27-03-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals 2009
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
docx 1.5MB | 3902 | 189 | hieuqt

Là cuốn sách do tổ chức Sức Khoẻ Động Vật Thế Giới (OIE) xuất bản . Sách hướng dẫn chi tiết nhiều phương pháp chẩn đoán các tác nhân khác nhau gây bệnh trên các loài động vật thuỷ sản. Các phương chẩn đoán được trình bày rất chi tiết và dễ hiểu.

Section 1.1
introductory chapters
Chapter 1.1.1
Quality management in veterinary testing laboratories
Chapter 1.1.2
Principles and methods of validation of diagnostic assays for infectious diseases
Chapter 1.1.3
Methods for disinfection of aquaculture establishments

Part 2
recommendations applicable to specific diseases

General introduction

Section 2.1
diseases of amphibians
Chapter 2.1.0
General information
Chapter 2.1.1
Infection with Batrachochytrium dendrobatidis
Chapter 2.1.2
Infection with ranavirus

Section 2.2
diseases of crustaceans
Chapter 2.2.0
General information
Chapter 2.2.1
Crayfish plague (Aphanomyces astaci)
Chapter 2.2.2
Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis
Chapter 2.2.3
Infectious myonecrosis
Chapter 2.2.4
Taura syndrome
Chapter 2.2.5
White spot disease
Chapter 2.2.6
White tail disease
Chapter 2.2.7
Yellow head disease
Section 2.3
diseases of fish
Chapter 2.3.0
General information
Chapter 2.3.1
Epizootic haematopoietic necrosis
Chapter 2.3.2
Epizootic ulcerative syndrome
Chapter 2.3.3
Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris)
Chapter 2.3.4
Infectious haematopoietic necrosis
Chapter 2.3.5
Infectious salmon anaemia
Chapter 2.3.6
Koi herpesvirus disease
Chapter 2.3.7
Red sea bream iridoviral disease
Chapter 2.3.8
Spring viraemia of carp
Chapter 2.3.9
Viral haemorrhagic septicaemia

Section 2.4
diseases of molluscs
Chapter 2.4.0
General information
Chapter 2.4.1
Infection with abalone herpes-like virus
Chapter 2.4.2
Infection with Bonamia exitiosa
Chapter 2.4.3
Infection with Bonamia ostreae
Chapter 2.4.4
Infection with Marteilia refringens
Chapter 2.4.5
Infection with Perkinsus marinus
Chapter 2.4.6
Infection with Perkinsus olseni
Chapter 2.4.7
Infection with Xenohaliotis californiensis
...

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm