Nutrition and Fish Health

Tác giả:

CRC

Ngày đăng: 30-03-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Nutrition and Fish Health
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 4.41MB | 3340 | 193 | hieuqt

Safeguard the success of aquaculture operations without expensive antibiotics!

Diseases are a major threat to the sustainability of the aquaculture industry. Because antibiotics have many drawbacks, increasing importance is being placed on understanding the mechanisms that make nutrition a key factor in host defense against pathogens. Nutrition and Fish Health is the first book to provide comprehensive information on nutrition as a means to improve fish health and defend against infection.

Nutrition and Fish Health offers state-of-the-art information on diseases affecting cold-water and warm-water fish, as well as marine shrimp. It comprehensively addresses such vital issues as:

nutrition and feeding management
immuno-stimulants
mycotoxins
fish immune system mechanisms
the use of vaccines
nutrition and environmental stress
Nutrition and Fish Health is a comprehensive guide to using nutrition to make your aquaculture operation a success. Proper fish nutrition can help you:

reduce the risk of disease
decrease the risk of environmental contamination associated with the use of antibiotics
increase production of good quality product
increase profits
Generously illustrated with graphs, charts, tables, and photographs, Nutrition and Fish Health is an essential guidebook for aquaculturists, fish producers, extension agents, aquaculture students, disease specialists, and feed formulators.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm