Sách kỹ thuật nuôi cá trong hệ thống VAC ở các tỉnh đồng bằng

Tác giả:

Phạm Văn Trang

Ngày đăng: 08-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Sách kỹ thuật nuôi cá trong hệ thống VAC ở các tỉnh đồng bằng
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 10.62MB | 2236 | 100 | hieuqt

Phần 1 : Hệ sinh thái ao và hệ sinh thái VAC 1.1 Hệ sinh thái ao 1.2 Hệ sinh thái VAC

Phần 2 : Kỹ thuật nuôi cá ao trong hệ VAC

2.1 chọn hình thức nuôi và biện pháp giải quyết thức ăn cho cá

2.2 Điều kiện ao và chuẩn bị ao nuôi cá trong hệ VAC

2.3 Chất lượng quy cỡ cá giống và mùa vụ thả cá giống

2.4 Chăm sóc quản lý ao nuôi cá

2.5 Thu hoạch cá

Phần 3 : Giới thiệu kết quả nuôi cá ao trong hệ VAC

Họ và tên chủ hộ : Bùi Đình Thắng

Họ và Tên chủ hộ : Nguyễn Quý Văn

Họ và tên chủ hộ : Hoàng Văn Ngọ

Họ và Tên chủ hộ : Nguyễn hồng Sơn

Họ và Tên chủ hộ : Trần Văn Cương

Họ và Tên chủ hộ : Nguyễn Văn Tẻo

Họ và Tên chủ hộ : Vũ Văn Tập

Họ và Tên chủ Hộ : Nguyễn văn Hùng

 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm