Luận văn: Ứng dụng phương pháp phân tích nhanh RAPID L moo để phát hiện Listeria monocytogenes trong thực phẩm thủy sản

Tác giả:

Hồ Linh Phương

Ngày đăng: 09-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Luận văn: Ứng dụng phương pháp phân tích nhanh RAPID L moo để phát hiện Listeria monocytogenes trong thực phẩm thủy sản
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.28MB | 2314 | 56 | hieuqt

Để ứng dụng phương pháp phân tích nhanh trên RAPID’L.mono phát hiện Listeria monocytogenes trong sản phẩm thủy sản thay thế phương pháp phân tích định tính chỉ tiêu Listeria monocytogenes theo ISO 11290-1:2004 thì phương pháp phải có ưu điểm hơn và tương đồng với phương pháp thay thế. Đề tài đã tiến hành nghiên cứu các vấn đề sau trên phương pháp phân tích nhanh RAPID’L.mono: xác định độ đặc hiệu, xác định độ nhạy, xác định độ lặp lại. Từ đó tổng hợp đánh giá mức độ tương đồng của hai phương pháp phân tích RAPID’L.mono và ISO 11290-1:2004. Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp phân tích nhanh RAPID’L.mono có độ đặc hiệu cho khuẩn lạc Listeria monocytogenes, độ nhạy của phương pháp (LOD50 = 8. Với độ tin cậy 95% LOD50 nằm trong khoảng 7 – 10 tế bào/25g), độ lặp lại của phương pháp với L = 29 tế bào là 100%, hai phương pháp tương đồng với nhau về độ đặc hiệu, độ nhạy, độ lặp lại. Thời gian cho kết quả của phương pháp theo ISO 11290-1:2004 là 4 – trên 7 ngày, RAPID’L.mono là 2-3 ngày.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm