Hình thái giải phẩu động vật thân mềm

Tác giả:

TS. Huỳnh Thu Hòa, PGS.TS. Trương Quốc Phú - Đại Học Cần Thơ

Ngày đăng: 27-03-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Hình thái giải phẩu động vật thân mềm
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 3.13MB | 6603 | 581 | hieuqt

Động vật thân mềm (Mollousca) là một ngành thuộc động vật không xương sống có tính đa dạng cao, sinh khối lớn kể cả trong môi trường nước ngọt lẫn môi trường biển và rất phức tạp trong cấu tạo cũng như trong phân loại học. Ngoài những đặc điểm lý thú trong khoa học, ngành động vật này còn có vai trò quan trọng trong kinh tế và đời sống của con người. Cho nên, việc biên soạn tài liệu về "Hình thái và giải phẩu động vật thân mềm (Mollousca)" tỏ ra hết sức cần thiết và kịp thời.
Mục lục
Chương 1: Đặc điểm cấu tạo ngành động vật thân mềm (Mollusca)
Chương 2: Lớp Caudofoveata (Chaetodermomorpha) 14
Chương 3: Lớp Solengastres (Neomeniomorpha) 16
Chương 4: Lớp Monolacophora 18
Chương 5: Lớp Polyplacophora 21
Chương 6: Lớp Gastropoda (chân bụng)
Chương 7: Lớp Bivalvia (hai mảnh vỏ)
Chương 8: Lớp Scaphopoda (chân đào) 49
Chương 8: Lớp Cephalopoda (chân đầu) 51
Chương 9: Hệ thống phân loại Mollusca

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm