Đặc điểm phân bố của luân trùng nước ngọt (Brachionus angularis) trong các hệ sinh thái nước ngọt

Tác giả:

Trần Sương Ngọc và Vũ Ngọc Út

Ngày đăng: 10-04-2012
Đóng góp bởi: hoangank36
Đặc điểm phân bố của luân trùng nước ngọt  (Brachionus angularis) trong các hệ sinh thái nước ngọt
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.31MB | 3049 | 98 | hoangank36

Điều tra sự phân bố luân trùng Brachionus angularis ở ven Hạ lưu sông Hậu và khu vực Cần Thơ -Hậu Giang  được thực hiện vào tháng 5 năm 2008 và tháng 5 năm 2009.

Ở khu hệ nước ngọt, luân trùng Brachionus angularis đều xuất hiện ở hệ sinh thái nước chảy như sông, rạch với mật độ từ 433 đến 1.111 ct/m3. Ở hệ sinh thái ruộng, mật độ của loài luân trùng này rất thấp đạt 833 ct/m3.

Trong ao nuôi và ao ương cá tra, B. angularis đạt mật độ cao dao động từ 3.778 đến 27.612 ct/m3 chiếm tỉ lệ từ 5,2 đến 17,7% B. angularis/ tổng luân trùng.

Ở các thủy vực có pH thấp cho thấy  luân trùng B. angularis có khả năng phân bố ở ruộng lúa hoặc các ao nuôi vỗ cá bố mẹ hay ao ương cá có pH từ 4 đến 6 với mật độ từ 3.700 đến 31.050 ct/m3 chiếm tỉ lệ B. angularis/ tổng luân trùng từ 2,9 đến 6,6%.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm