Sổ tay Hướng dẫn thực hành nuôi tốt (GAP) tôm sú thâm canh ở Việt Nam

Tác giả:

NACA, Hợp Phần SUMA

Ngày đăng: 11-04-2012
Đóng góp bởi: Lê Linh
Sổ tay Hướng dẫn thực hành nuôi tốt (GAP) tôm sú thâm canh ở Việt Nam
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.8MB | 3109 | 187 | hieuqt

Lời nói đầu
i. Lựa chọn địa điểm và xây dựng ao nuôi
ii. Chuẩn bị ao nuôi
iii. Kỹ thuật chọn giống và thả giống
iv. Quản lý môi trường ao nuôi
v. Quản lý thức ăn và phương pháp cho ăn
vi. Quản lý sử dụng thuốc thú y thuỷ sản và hoá chất xử lý môi trường
vii. Quản lý sức khoẻ tôm
viii. Quản lý chất
ix. Thu hoạch và bảo quản sản phẩm
x. Liên kết cộng đồng
xi. Hồ sơ và lưu trữ hồ sơ

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm