Saltwater Aquarium: Your Happy Healthy Pet, 2nd Edition

Tác giả:

Gregory Skomal

Ngày đăng: 16-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Saltwater Aquarium: Your Happy Healthy Pet, 2nd Edition
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 6.76MB | 2409 | 59 | hieuqt

The authoritative information and advice you need to set-up your saltwater aquarium, illustrated throughout with full-color photographs--now revised and redesigned to be even more reader-friendly!


A saltwater aquarium provides a soothing, ever-changing mini seascape of color and motion. But saltwater fish require a constant, controlled environment.


How do you set up and maintain a tank and select the right fish from more than 12,000 varieties? How do you care for marine fish?

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm