Tác động của phát triển thủy sản đến nền kinh tế Việt Nam

Tác giả:

Cục Khai Thác và Bảo Vệ Nguồn Lợi Thủy Sản

Ngày đăng: 29-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Tác động của phát triển thủy sản đến nền kinh tế Việt Nam
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.3MB | 2335 | 69 | hieuqt

Kết quả phân tích đánh giá tác động của phát triển thủy sản lên nền kinh tế-xã hội của Việt nam thời kỳ 1996 tới nay cho thấy:

- Thuỷ sản là một thế mạnh của nước ta, hiện nay nó đã được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước bởi những thành tựu mà ngành đạt được trong thời gian vừa qua và những triển vọng trong tương lai. Ðóng góp của thủy sản vào GDP quốc gia vượt quá 10% vào năm 2001 và đạt 12,12% vào năm 2002. Những năm gần đây phần đóng góp của thủy sản cho nền kinh tế quốc dân càng ngày càng lớn, nhờ nó có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn nhiều ngành kinh tế khác.

-Tuy là ngành kinh tế mũi nhọn và trong thực tế ngành thuỷ sản mang lại hiệu quả khá cao, đầu tư vào ngành thuỷ sản đang chỉ số ICOR thấp hơn nhiều so với các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp khác. Sự phát triển ngành thủy sản cần một quá trình đầu tư lâu dài, kết quả của một năm khi gặp các điều kiện thuận lợi sẽ phát triển có tính chất đột biến. Hiệu quả của đầu tư vào lĩnh vực thủy sản thường rất nhanh phát huy. Nếu năm trước được đầu tư thỏa đáng thì năm sau sẽ gặt hái được kết quả ngay và khả quan, như vậy là hiệu quả đầu tư của ngành thủy sản xét trên quy mô toàn ngành sẽ có thời gian phát huy trễ một năm. Ðồng thời, các số liệu cũng chứng minh rất rõ ràng rằng, khi có đầu tư thỏa đáng ở năm trước thì mơí thu được hiệu quả ở năm tiếp theo một cách thỏa đáng

- Ngành Thủy sản Việt Nam nói chung và người làm thủy sản Việt nam nói riêng đã có tiềm lực dự trữ và khả năng thích ứng khá tốt.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm