Giáo trình Phương pháp thí nghiệm

Tác giả:

Nguyễn Thị Lan

Ngày đăng: 07-05-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Giáo trình Phương pháp thí nghiệm
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.76MB | 5950 | 345 | hieuqt

Giáo trình dành cho chuyên ngành nông nghiệp.
Lời giới thiệu
Chương 1. Đại cương về công tác nghiên cứu trong khoa học nông nghiệp
Chương 2. Thiết kế thí nghiệm đồng ruộng
Chương 3. Tiến hành thí nghiệm trên đồng ruộng
Chường 4. Tổng kết số liệu quan sát
Chương 5. Ước lượng
Chương 6. Kiểm định giả thuyết thống kê
Chương 7. Phương pháp sắp xếp công thứ thí nghiệm và phân tích kết quả
Chương 8. Phân tích tương quan
Chương 9. Tổng kết thí nghiệm
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
Phương pháp thí nghiệm là một ngành khoa học được dạy trong một số trường đại học có liên quan đến lĩnh vực sinh học như: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Tuy nhiên, nội dung dạy có khác nhau tuỳ thuộc vào ngành cụ thể.
Cuốn giáo trình phương pháp thí nghiệm của chúng tôi lần này được viết cho sinh viên đại học Nông nghiệp mà chủ yếu là cho ngành nông học. Nội dung của cuốn giáo trình cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế và bố trí thí nghiệm cũng như các thuật toán thống kê mô tả các tham số, các tiêu chuẩn kiểm định thống kê trong xử lý kết quả thí nghiệm, nghiên cứu các mối quan hệ đơn giản trong phân tích kết quả nghiên cứu và cách trình bày một báo cáo khoa học.
Giáo trình viết cho người học nên khi dạy cán bộ giảng dạy cần tham khảo thêm các giáo trình và sách khác viết kỹ và sâu hơn về phương pháp thí nghiệm cũng như các kiến thức toán xác suất thống kê. Để  nắm được kiến thức của môn học viết trong giáo trình này sinh viên phải được học và nắm vững kiến thức xác suất thống kê, tin học và một số môn khoa học khác.

 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm