Hoàn thiện qui trình PCR đa mồi phát hiện đồng thời vi rút gây bệnh đốm trắng (white spot syndrome virus) và vi rút gây bệnh còi (Monodon baculovirus) ở tôm sú (Penaeus monodon) có sử dụng gen Beta actin làm nội chuẩn

Tác giả:

Trần Việt Tiên và Đặng Thị Hoàng Oanh, 2011

Ngày đăng: 08-05-2012
Đóng góp bởi: hoangank36, ltxuyen2010 edit
Hoàn thiện qui trình PCR đa mồi phát  hiện đồng thời vi rút gây bệnh đốm  trắng (white spot syndrome virus) và vi rút  gây bệnh còi (Monodon baculovirus) ở tôm sú  (<i>Penaeus monodon</i>) có sử dụng gen Beta actin  làm nội chuẩn
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.32MB | 2502 | 78 | hoangank36

Qui trình mPCR phát hiện  đồng thời WSSV, MBV trên tôm sú (Penaeus monodon) có sử dụng nội chuẩn được thực hiện và chuẩn hóa. Trên cơ sở qui trình PCR phát hiện WSSV của OIE (2006), qui trình PCR phát hiện MBV theo Belcher và Young (1998) và qui trình RT-PCR phát hiện gen β-actin ở tôm của Oanh (2008), qui trình mPCR phát hiện đồng thời WSSV, MBV và gen β-actin được thực hiện cho kết quả khuếch đại hiện đồng thời ba vạch ở vị trí 1447 bp (WSSV), 361 bp (MBV) và 216 bp (β-actin). Kết quả  đạt  được cho thấy qui trình được thực hiện có thể phát hiện phát hiện đồng thời WSSV và MBV có sử dụng nội chuẩn trong cùng phản ứng vừa giảm được chi phí xét nghiệm khi phát hiện đồng thời WSSV và MBV vừa kiểm soát được trường hợp âm tính giả thường gặp khi sử sụng kỹ thuật PCR.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm