ỨNG DỤNG QUI TRÌNH PCR ĐA MỒI PHÁT HIỆN ĐỒNG THỜI BA LOÀI VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri, Aeromonas hydrophila VÀ Flavobacterium columnare

Tác giả:

Nguyễn Hà Giang , Trần Việt Tiên và Đặng Thị Hoàng Oanh

Ngày đăng: 08-05-2012
Đóng góp bởi: hoangank36
ỨNG DỤNG QUI TRÌNH PCR ĐA MỒI   PHÁT HIỆN ĐỒNG THỜI BA LOÀI VI KHUẨN  Edwardsiella ictaluri, Aeromonas hydrophila VÀ  Flavobacterium columnare
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.44MB | 2427 | 64 | hoangank36

Qui trình PCR phát hiện  đồng thời ba loài vi khuẩn Edwardsiella ictaluri,Aeromonas hydrophila và Flavobacterium columnare được thực hiện và chuẩn hóa. Cặp mồi xuôi và mồi ngược được sử dụng để khuếch đại đoạn đặc hiệu trên gen 16S RNA của   E. ictaluri với sản phẩm PCR là 407 bp, gen Aerolysin của A. hydrophila với sản phẩm PCR là 209 bp và vùng ITS (internal
transcribed spacer) của gen 16S-23S rRNA của F. columnare với sản phẩm PCR là 504 bp. Độ nhạy của qui trình là 10 ng DNA chiết tách từ vi khuẩn chocả 3 loài E. ictaluri, A. hydrophila và F. columnare.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm