ỨNG DỤNG QUI TRÌNH PCR THỜI GIAN THẬT PHÁT HIỆN VI KHUẨN Aeromonas hydrophila NHIỄM TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)

Tác giả:

Đặng Thị Hoàng Oanh và Đỗ Xuân Hoa

Ngày đăng: 08-05-2012
Đóng góp bởi: hoangank36
ỨNG DỤNG QUI TRÌNH PCR THỜI GIAN THẬT   PHÁT HIỆN VI KHUẨN Aeromonas hydrophila   NHIỄM TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon  hypophthalmus)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.44MB | 2821 | 94 | hoangank36

Qui trình realtime-PCR sử dụng Syber green phát hiện vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) được thực hiện và chuẩn hóa. Cặp mồi AeroFd và AeroRs được sử dụng  để khuếch  đại đoạn gen aerolysin  đặc hiệu của vi khuẩn A. hydrophila với sản phẩm PCR là 209 bp (Panagala et al., 2007). Qui trình được thực hiện có khả năng phát hiện DNA vi khuẩn với hàm lượng thấp nhất là 100 pg. Tính đặc hiệu của qui trình được kiểm tra với các loài vi khuẩn phổ biến trong thuỷ sản là Vibrio harveyi, V. anguillarum, V. alginolyticus, Edwardsiella ictaluri, Aeromonas carviae, Pseudomonas putida, Escherichia coli và Bacillus subtilis.
Kết quả cho thấy có thể sử dụng qui trình để phát hiện nhanh, nhạy và đặc hiệu vi khuẩn A. hydrophila nhiễm trên cá tra nhằm làm cơ sở cho việc chọn giốngcũng như đề xuất giải pháp hiệu quả trong phòng và trị bệnh xuất huyết ở cá tra.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm