Luận văn: Kích thích sinh sản cá sặc rằn bằng loại và lượng hormone khác nhau

Tác giả:

Hồ Thị Bích Như

Ngày đăng: 21-05-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Luận văn: Kích thích sinh sản cá sặc rằn bằng loại và lượng hormone khác nhau
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
rar 0.5MB | 3190 | 334 | hieuqt

1.2. Mục tiêu của đề tài
Xác định khả năng thành thục của cá sặc rằn và so sánh mức độ ảnh hưởng của loại, lượng hormone khác nhau tới hiệu quả sinh sản của cá sặc rằn. Góp phần bổ sung tư liệu về hiệu quả sinh sản nhân tạo cá sặc rằn để có thể ứng dụng lượng và loại hormone có hiệu quả nhất vào thực tế sản xuất.
1.3. Nội dung của đề tài
Nghiên cứu sự thành thục của cá sặc rằn bố mẹ và theo dõi một số yếu tố môi trường ao nuôi vỗ như nhiệt độ, Oxy, pH.
Kích thích sinh sản cá sặc rằn bằng não thùy, HCG, LHRHa và theo dõi các chỉ tiêu sinh sản của cá.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm