PHƯƠNG THỨC THAY THẾ THỨC ĂN CHẾ BIẾN TRONG ƯƠNG CÁ LÓC ĐEN (Channa striata)

Tác giả:

Trần Thị Thanh Hiền, Ngô Minh Dung, Bùi Minh Tâm

Ngày đăng: 02-06-2012
Đóng góp bởi: hoangank36
PHƯƠNG THỨC THAY THẾ THỨC ĂN CHẾ BIẾN  TRONG ƯƠNG CÁ LÓC ĐEN (Channa striata)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.3MB | 2136 | 159 | hoangank36

Nghiên cứu về phương thức tập ăn thức ăn thức ăn chế biến trong ương cá lóc đen được thực hiện ở 2 thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất nhằm xác định thời điểm và phương thức thay thế hiệu quả thức ăn chế biến của cá lóc đen bột gồm 7 nghiệm thức (3 lần lặp lại). Nghiệm thức đối chứng sử dụng hoàn toàn thức ăn tự nhiên. Các nghiệm thức còn lại khác nhau về thời gian bắt đầu tập ăn thức ăn chế biến (10, 17 và 24 ngày tuổi) và phương thức tập ăn (tăng dần 10% hoặc 20% thức  ăn chế biến/ngày).

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm