NUÔI CÁ LÓC (Channa sp.) TRONG BỂ LÓT BẠT TẠI TỈNH HẬU GIANG

Tác giả:

Lam Mỹ Lan, Nguyễn Thanh Hiệu và Dương Nhựt Long

Ngày đăng: 02-06-2012
Đóng góp bởi: hoangank36
NUÔI CÁ LÓC (Channa sp.) TRONG BỂ LÓT BẠT   TẠI TỈNH HẬU GIANG
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.45MB | 3868 | 281 | hoangank36

Nuôi cá lóc (Channa sp.) trong bể lót bạt được thực hiện nhằm tận dụng diện tích  đất nhỏ của các hộ nghèo cho nuôi thủy sản  để tạo thêm thu nhập cho nông hộ. Cá lóc được nuôi trong bể lót bằng bạt nylon (5x2x1 m) với mực nước trong bể luôn được duy trì 0,7 m trong suốt quá trình nuôi. Thí nghiệm gồm ba nghiệm thức mật độ cá thả là 100, 80 và 60 con/m2 được bố trí hoàn toàn ngẫu
nhiên tại 9 nông hộ ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Cá lóc được cho ăn bằng cá tạp, cua và ốc bươu vàng. Cá được cho ăn 5-10% khối lượng thân.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm