Nuôi ghép vọp sông (Geloina coaxans) trong ao tôm sú

Tác giả:

Nguyễn Văn Trai, 2011

Ngày đăng: 07-03-2013
Đóng góp bởi: phongt94, ltxuyen2010 edit
Nuôi ghép vọp sông (<i>Geloina coaxans</i>) trong ao tôm sú
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.3MB | 1886 | 97 | phongt94

Việc sử dụng các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ để xử lý nước thải của các hệ thống nuôi thủy sản đang được nhiều người quan tâm vì nó vừa thân thiện với môi trường vừa mang lại hiệu quả kinh tế. Nghiên cứu này thử nghiệm loài vọp sông (Geloina coaxans) nuôi ghép trong ao tôm sú thâm canh qua 2 giai đoạn, (1) đánh giá khả năng lọc nước thải từ ao tôm sú thâm canh trong điều kiện bể nuôi để đánh giá hiệu suất lọc các vật chất hữu cơ lơ lửng có trong nước thải, và (2) thả nuôi vọp trực tiếp trong ao tôm sú để kiểm tra khả năng thích ứng của chúng trong điều kiện nuôi ghép. Ở giai đoạn 1, vọp có trọng lượng trung bình 35.4±6.4 g được nuôi trong các bể chứa thể tích 500L. Nước từ ao nuôi tôm sú thâm canh được cấp cho các bể nuôi vọp có duy trì sục khí. Thí nghiệm được bố trí kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại ở các số lượng mật độ vọp thả nuôi khác nhau. Đo các chỉ tiêu chất lượng nước như COD, TSS, TN và TP, tại các thời điểm 0, 3, 6, 9 và 12 giờ sau khi cấp nước nhằm so sánh tốc độ lọc ở các mật độ khác nhau và diễn biến lọc theo thời gian. Kết thúc giai đoạn một, vọp được thả nuôi trong các giỏ lưới đặt ở đáy ao tôm sú. Trong thời gian nuôi 8 tuần, 2 tuần đo đếm các chỉ tiêu tỉ lệ sống và sinh trưởng một lần, kèm theo các chỉ tiêu chất lượng nước như D.O, pH, độ mặn, nhiệt độ nước, độ trong, để đánh giá khả năng thích ứng của vọp trong ao. Ở giai đoạn 1, kết quả phân tích chất lượng nước cho thấy ở lô nuôi 30 con/bể thì hiệu suất lọc tốt nhất. Sau 12 giờ nuôi, các chỉ số COD, TSS, TN, và TP (ứng với lô 30 con/bể) giảm lần lượt là 92.7%, 81.8%, 82.4% và 89%, và chất lượng nước sau lọc đạt quy chuẩn Việt Nam đối với nước lợ ven bờ cho mục đích nuôi thủy sản và bảo tồn sinh vật thủy sinh. Ở giai đoạn nuôi ghép trong ao tôm, 100% vọp sống sau 8 tuần nuôi nhưng tốc độ tăng trưởng (theo trọng lượng) khá chậm.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm