Cơ sở di truyền chọn giống thủy sản

Tác giả:

TS. Phạm Thanh Liêm

Ngày đăng: 18-04-2013
Đóng góp bởi: Lê Linh
Cơ sở di truyền chọn giống thủy sản
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
.pdf 7MB | 4327 | 833 | goldforest12345

Giáo trình: Di truyền và chọn giống thủy sản.

CHƯƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM c ơ BẢN VỀ DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG II. DI TRUYỀN CÁC TÍNH TRẠNG CHẤT LƯỢNG

CHƯƠNG IV. DI TRUYỀN CÁC TÍNH TRẠNG SỐ LƯỢNG

CHƯƠNG V. CÁC PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN

HƯƠNG VI. CONG NGHỆ DI TRUYEN TRONG THỦY SẢN


"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm