Tiêu chí lọc
Đang lọc theo
Daphovina - Bơm chìm 1P 220V 1/2 HP - 0.375kW Daphovina - Bơm chìm 1P 220V 1/2 HP - 0.375kW
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Bơm chìm 1P 220V 1/2 HP - 0.375kW
1.425.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Daphovina - Bơm chìm 1P 220V 1HP - 0.75kW Daphovina - Bơm chìm 1P 220V 1HP - 0.75kW
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Bơm chìm 1P 220V 1HP - 0.75kW
1.825.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Daphovina - Bơm chìm 1P 220V 1.5 HP - 1.1kW Daphovina - Bơm chìm 1P 220V 1.5 HP - 1.1kW
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Bơm chìm 1P 220V 1.5 HP - 1.1kW
2.325.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Daphovina - Bơm chìm 1P 220V 2.5HP - 1.8 Kw Daphovina - Bơm chìm 1P 220V 2.5HP - 1.8 Kw
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Bơm chìm 1P 220V 2.5HP - 1.8 Kw
2.925.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Daphovina - Bơm chìm 1P 220V  4HP - 3 kW Daphovina - Bơm chìm 1P 220V  4HP - 3 kW
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Bơm chìm 1P 220V 4HP - 3 kW
4.525.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Daphovina - Bơm chìm 1P 220V  5HP - 3.7 Kw Daphovina - Bơm chìm 1P 220V  5HP - 3.7 Kw
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Bơm chìm 1P 220V 5HP - 3.7 Kw
5.125.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Daphovina - Bơm chìm 3P 380V  3HP - 2.2 kW Daphovina - Bơm chìm 3P 380V  3HP - 2.2 kW
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Bơm chìm 3P 380V 3HP - 2.2 kW
3.225.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Daphovina - Bơm chìm 3P 380V 5HP - 3.7 Kw Daphovina - Bơm chìm 3P 380V 5HP - 3.7 Kw
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Bơm chìm 3P 380V 5HP - 3.7 Kw
4.625.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Motor 3 pha DLAE2-100L-4-2.2 kw - Motor 3 pha DLAE2-100L-4-2.2 kw Motor 3 pha DLAE2-100L-4-2.2 kw - Motor 3 pha DLAE2-100L-4-2.2 kw
Mã 50k khi đánh giá
Trading
Motor 3 pha DLAE2-100L-4-2.2 kw
2.950.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Motor 3 pha DLAE2-112M-4-3.7 kw - Motor 3 pha DLAE2-112M-4-3.7 kw Motor 3 pha DLAE2-112M-4-3.7 kw - Motor 3 pha DLAE2-112M-4-3.7 kw
Mã 50k khi đánh giá
Trading
Motor 3 pha DLAE2-112M-4-3.7 kw
3.796.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Motor 3 pha DLAE2-132S-4-5.5 kw - Motor 3 pha DLAE2-132S-4-5.5 kw Motor 3 pha DLAE2-132S-4-5.5 kw - Motor 3 pha DLAE2-132S-4-5.5 kw
Mã 50k khi đánh giá
Trading
Motor 3 pha DLAE2-132S-4-5.5 kw
4.874.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Motor 3 pha DLAE2-160M-4-11 kw - Motor 3 pha DLAE2-160M-4-11 kw Motor 3 pha DLAE2-160M-4-11 kw - Motor 3 pha DLAE2-160M-4-11 kw
Mã 50k khi đánh giá
Trading
Motor 3 pha DLAE2-160M-4-11 kw
9.054.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Motor 3 pha DLAE2-160L-4-15 kw - Motor 3 pha DLAE2-160L-4-15 kw Motor 3 pha DLAE2-160L-4-15 kw - Motor 3 pha DLAE2-160L-4-15 kw
Mã 50k khi đánh giá
Trading
Motor 3 pha DLAE2-160L-4-15 kw
11.235.000đ
Mã 50k khi đánh giá
MOTOR GIẢM TỐC 1.5kw (2HP) - Motor giảm tốc DOLIN TAIWAN (380V) - DLSH 1.5kw (2HP) MOTOR GIẢM TỐC 1.5kw (2HP) - Motor giảm tốc DOLIN TAIWAN (380V) - DLSH 1.5kw (2HP)
Mã 50k khi đánh giá
Trading
MOTOR GIẢM TỐC 2.2kw (3HP) - Motor giảm tốc DOLIN TAIWAN (380V) - 2.2kw (3HP) MOTOR GIẢM TỐC 2.2kw (3HP) - Motor giảm tốc DOLIN TAIWAN (380V) - 2.2kw (3HP)
Mã 50k khi đánh giá
Trading
Motor giảm tốc DOLIN TAIWAN (380V) - 2.2kw (3HP)
7.062.000đ
Mã 50k khi đánh giá
BIẾN TẦN DOLIN TAIWAN - 15KW (20HP) - BIẾN TẦN DOLIN TAIWAN - 15KW (20HP) BIẾN TẦN DOLIN TAIWAN - 15KW (20HP) - BIẾN TẦN DOLIN TAIWAN - 15KW (20HP)
Mã 50k khi đánh giá
Trading
BIẾN TẦN DOLIN TAIWAN - 15KW (20HP)
8.459.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Motor 3 phase Dolin Taiwan380V - 1.5 kw (2HP) - Motor 3 phase Dolin Taiwan380V -  1.5 kw (2HP) Motor 3 phase Dolin Taiwan380V - 1.5 kw (2HP) - Motor 3 phase Dolin Taiwan380V -  1.5 kw (2HP)
Mã 50k khi đánh giá
Trading
Motor 3 phase Dolin Taiwan380V - 1.5 kw (2HP)
2.078.000đ
Mã 50k khi đánh giá
Motor 3 phase - 7.5 kw (10HP) - Motor 3 phase Dolin  Taiwan380V - 7.5 kw (10HP) Motor 3 phase - 7.5 kw (10HP) - Motor 3 phase Dolin  Taiwan380V - 7.5 kw (10HP)
Mã 50k khi đánh giá
Trading
Motor 3 phase Dolin Taiwan380V - 7.5 kw (10HP)
6.461.400đ
Mã 50k khi đánh giá
Bơm AC PUMP - Máy bơm AC PUMP Bơm AC PUMP - Máy bơm AC PUMP
Mã 50k khi đánh giá
Yêu thích+
Máy bơm AC PUMP
940.000đ
Mã 50k khi đánh giá
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-}đ
{-item.discount-}% {-item.weight-} KG

{-item.alias-}