Tiêu chí lọc
Đang lọc theo
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B192- trang bị X-LED2 KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B192- trang bị X-LED2
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA B159 - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B159 KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA B159 - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B159
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B159
10.600.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA B292 - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B292 KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA B292 - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B292
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B292
17.300.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
KÍNH HIỂN VI 3 MẮT OPTIKA B293 - Kính hiển vi 3 mắt độ phóng đại 1000x KÍNH HIỂN VI 3 MẮT OPTIKA B293 - Kính hiển vi 3 mắt độ phóng đại 1000x
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Kính hiển vi 3 mắt độ phóng đại 1000x
22.000.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
OPTIKAM CAMERA KẾT NỐI MÀN HÌNH MÁY TÍNH - OPTIKAM C-B3 kết mối màn hình máy tính Camera. 3.1 MP CMOS, USB 2.0 OPTIKAM CAMERA KẾT NỐI MÀN HÌNH MÁY TÍNH - OPTIKAM C-B3 kết mối màn hình máy tính Camera. 3.1 MP CMOS, USB 2.0
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-}đ
{-item.discount-}% {-item.weight-} KG

{-item.alias-}