Giá Saponin Trung Quốc

11.000 đồng/kg

Saponin Trung Quốc giá 11.000 đồng/kg cập nhật ngày 24-06-2016, Tăng 1.000 đồng so với lần trước.

Saponin Trung Quốc

Biểu đồ thống kê giá Saponin Trung Quốc theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Saponin Trung Quốc

06:12:18 24-06-2016 11.000 đ 1.000 Tepbac
06:38:51 06-04-2016 10.000 đ 1.000 Tepbac
14:14:58 01-10-2015 11.000 đ Tepbac
07:58:12 15-08-2015 11.000 đ Tepbac
10:52:17 25-06-2015 11.000 đ Tepbac
22:39:50 06-05-2015 11.000 đ Tepbac
11:09:29 01-04-2014 11.000 đ Tepbac
11:50:06 26-02-2014 11.000 đ Tepbac
19:47:27 09-02-2014 11.000 đ Tepbac
21:41:59 19-01-2014 11.000 đ Tepbac
06:47:50 31-12-2013 11.000 đ 1.000 Tepbac
08:24:13 27-11-2013 10.000 đ 1.000 Tepbac
10:08:13 10-11-2013 11.000 đ Tepbac
22:38:53 30-10-2013 11.000 đ 1.000 Tepbac
18:50:44 13-10-2013 10.000 đ 1.000 Tepbac
19:13:18 02-10-2013 11.000 đ Tepbac
08:50:03 28-09-2013 11.000 đ Tepbac
20:01:02 11-09-2013 11.000 đ 1.000 Tepbac
08:42:02 04-08-2013 10.000 đ Tepbac
06:34:43 06-07-2013 10.000 đ Tepbac
10:32:23 15-06-2013 10.000 đ Tepbac
11:41:26 09-11-2012 10.000 đ 10.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!