Bảng giá Thức ăn thủy sản

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Thức ăn tôm sú Thức ăn tôm sú 31.650 đ/kg 06-12-2021
Thức ăn tôm thẻ chân trắng Thức ăn tôm thẻ chân trắng 34.200 đ/kg 06-12-2021
Thức ăn cá tra Thức ăn cá tra 18.400 đ/kg 06-12-2021