Bảng giá Thức ăn thủy sản

Thức ăn tôm sú 36.500 /kg 28-12-17 Thăng Long
Thức ăn tôm thẻ chân trắng 31.500 /kg 28-12-17 Thăng Long
Thức ăn cá tra 12.900 /kg 24-10-18 C.P