Bảng giá Thức ăn thủy sản

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Thức ăn tôm sú Thức ăn tôm sú 44.200 đ/kg 08-05-2024
Thức ăn tôm thẻ chân trắng Thức ăn tôm thẻ chân trắng 38.200 đ/kg 08-05-2024
Thức ăn cá tra Thức ăn cá tra 13.552 đ/kg 08-05-2024