Bảng giá Thức ăn thủy sản

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Thức ăn tôm sú Thức ăn tôm sú 38.200 /kg 26-04-2019
Thức ăn tôm thẻ chân trắng Thức ăn tôm thẻ chân trắng 35.100 /kg 26-04-2019
Thức ăn cá tra Thức ăn cá tra 12.900 /kg 24-10-2018