Bảng giá Thức ăn thủy sản

Thức ăn tôm sú 38.200 /kg 26-04-19 Thăng Long
Thức ăn tôm thẻ chân trắng 35.100 /kg 26-04-19 Thăng Long
Thức ăn cá tra 12.900 /kg 24-10-18 C.P